Pomagamy sprzedawać i zwiększać sprzedaż w restauracjach

Aby robić to skutecznie, korzystamy z najnowszych technologii oraz metod zarządzania własną firmą

Niektóre stosowane technologie:

UI
- jQuery
- Twitter Bootstrap
- Moqups

Frontend
- Spring MVC
- Handlebars

Backend
- Spring
- Spring Security
- Spring Data
- JPA + Hibernate

Baza danych
- MySQL

Testy
- JUnit

Inne
- Tomcat
- Eclipse
- Maven
- Jenkins
- Java Simon

Niektóre stosowane metodologie:

- Scrum
- Continuous Integration
- TTD (Test Driven Development)

Niektóre stosowane metody zarządzania:

- GTD
- Lean Startup
- TQM (Total Quality Management)
- Kaizen

Cała firma jest w chmurach:

- poczta (Gmail)
- wszystkie dokumenty w firmie są online! (dokumenty Google)
- zadania (teamworkpm)
- CRM (Salesforce)
- wewnętrzny Facebook (Yammer)Dołącz do naszego zespołu